GMO

Two Ears of Corn Over BlackNår man taler om Genetisk Modificerede Organismer eller GMO er man både nødt til at tale om sundhedsrisikoen ved at spise dem og om følgevirkningerne ved at dyrke dem.

 

Hvad er GMO?

Genetisk Modificerede Organismer er i landbruget afgrøder som – ja er genetisk ændret. Der bliver manipuleret med deres byggesten, deres arveanlæg. Typisk bliver afgrøderne ændret så de kan modstå pesticider. Omkring 85% af alle genmodificerede planter kan modstå pesticider. De er designet til at kunne modstå meget høje koncentrationer af pesticider, især glyphosat. Glyphosat er hovedbestanddelen bl.a. i Monsantos ukrudtsmiddel Roundup.

Hvorfor bør man undgå genmodificerede produkter?

Når vi vælger et produkt med genmodificerede ingredienser får vi altså et produkt der har vokset i en jord der er brugt uforholdsmæssigt meget gift på. Dette er i sig selv foruroligende. Der er risici forbundet med indtagelsen af mad der indeholder gift. Fx er glyphosat  patenteret som et antibiotika. Antibiotika dræber bakterier uanset om det er farlige bakterier eller gode bakterier som fx vores livsvigtige tarmbakterier. Giften er også skadelig for grundvandet, miljøet og for insekter og andre dyr der er vigtige for det naturlige kredsløb og ukrudtet bliver resistent overfor giften. Der er research der viser at mennesker der indtager genmodificerede fødevarer har forhøjet risiko for at blive syge. Når man ændrer en plantes genstruktur ændrer man bla. deres proteiner. Disse nye proteiner kan ændrer mikrofloraen i vores tarme og er allergifremkaldende. De kan fremme sygdomme som cancer og lever- og nyresvigt. Der er også fundet indikationer på at vores humane celler er i stand til at overføre de nye gener og dermed påvirke det menneskelige genom. Sagt med andre ord er genmanipulerede fødevarer i nogle tilfælde i stand til fx at ændre hvordan vores kroppe optager bestemte næringsstoffer. Og hvis vores kroppe ikke får den næring de har brug for, ja så er det bare et spørgsmål om tid før vi bliver meget syge og i sidste ende dør af det. GMO er sat i forbindelse med mange sygdomme, som der for 30 år siden ikke var så mange forekomster af som der er nu. Autisme, cøliaki, opmærksomhedsforstyrrelser, lymphoma (blodcancer) er eksempler på dette. Husdyr som kvæg, grise, heste, høns og får der fodres med genmodificerede afgrøder har flere forekomster af spontane aborter og infertilitet end husdyr der får fx økologisk foder. En analyse af næringsstofferne i genmodificeret majs og ikke-genmodificeret majs har desuden vist store forskelle i næringsindholdet. Ikke-genmodificeret majs indeholdt 437 gange mere calcium, 56 gange mere magnesium og 7 gange mere mangan. Den genmodificerede majs indeholdt 13 ppm af giften glyphosat.

Hvordan undgår jeg GMO?

I Danmark må økologiske fødevarer ikke indeholde genmodificerede ingredienser. Økologiske dyr må ikke fodres med genmodificeret foder. I Europa er det desuden lovpligtigt at mærke fødevarer der indeholder  genmodificerede ingredienser. Dette gælder dog ikke for dyr der fodres med genmodificeret foder, her er der ingen mærkning. Det betyder at langt det meste kød du kan finde i køledisken (med mindre det er økologisk) stammer fra dyr der er fodret med genmodificeret foder. På de danske fødevarer er det lovpligtigt at skrive hvis der er genmodificerede ingredienser i. Man kommer ikke udenom at nærlæse ingredienslisten, hvis man vil undgå GMO. I USA og Canada behøver producenterne af genmodificerede fødevarer ikke mærke deres varer. I øjeblikket arbejder mange firmaer imod et lovforslag om mærkning af fødevarer der indeholder GMO. Det er bla. firmaerne PepsiCo, Coca-Cola, Kraft/mondelez, General Mills, Kelloggs, Campbells og flere andre. Det er ikke svært at gætte sig til hvorfor disse firmaer arbejder mod lovforslaget om at mærke fødevarer der indeholder GMO. De ved godt at hvis forbrugerne kan se at deres produkter indeholder genmodificerede ingredienser vil de ikke købe dem. Kun hvis der står ”100% organic” på de amerikanske økologiske fødevarer kan man regne med at de ikke indeholder genmodificerede ingredienser.

GMO kort fortalt

Du bør gå langt udenom produkter der indeholder genmodificerede ingredienser fordi:

  • Kroppen kan ikke så godt optage næringsstofferne fra dem og der er færre næringsstoffer i = fejlernæring.
  • GMO kan gøre skader på dit fordøjelsessystem = alvorlig sygdom.
  • Du spiser mange sprøjtegifte når du spiser GMO = skadeligt for din krop og dit helbred.
  • Der er brugt mange sprøjtegifte og pesticider i dyrkningen af GMO = skader på grundvand, dyreliv og miljø og giftresistent ukrudt.

Ingen har endnu det fulde overblik over følgevirkningerne ved at dyrke og spise GMO = Tør du tage chancen?

 


 

Referencer:

http://ing.dk/artikel/chok-malinger-af-roundup-i-grundvandet-star-ved-magt-130636

http://gmo.mercola.com/sites/gmo/scientific-studies.aspx

http://www.okologi.dk/forbruger/hvorfor-oekologi/gmo-i-oekologisk-perspektiv/2013/feb/super-ukrudt—en-naturlig-foelge-af-gmo.aspx

http://www.nongmoproject.org/

http://www.mdpi.com/1099-4300/15/4/1416 (Entropy 2013, 15 (4), 1416-1463)