Vaccination

Vaccination er frivilligt i Danmark! Er du er i tvivl om du vil udsætte dit barn for en injektion og ønsker du flere facts om vaccination end dem din læge giver dig? Så læs mere her.

 

For og imod vaccination er et ømtåleligt emne, men det er vigtigt at du ved at DU VÆLGER SELV. Der er ingen der kan presse dig til at lade dit barn vaccinere, hverken ved indkaldelser, trusler eller andet. Når læger, sundhedsorganisationer eller ministerier truer med epidemier blandt de ikke-vaccinerede, så slå lige koldt vand i blodet. Læs det følgende som er facts og tag derefter stilling til om du stadig ønsker dit barn vaccineret.

Researchbaseret fakta om vaccination som du ikke får fra lægen:

Vacciner indeholder adskillige variationer af giftige sammensætninger. Bl.a. thimerosal (et konserveringsmiddel baseret på kviksølv) og aluminium hydroxid (det mest benyttede hjælpestof i vacciner). De er begge neurotoksiske – altså giftige for din hjerne og nervesystem og kan forårsage autoimmune sygdomme.

Autistiske børn har overbelastning af kviksølv.

Aluminiumforgiftning kædes sammen med Alzheimers demens, ADHD, Parkinsons sygdom, ALS og andre neurologiske sygdomme.

Ny forskning viser en sammenhæng mellem vacciner og autisme, vuggedød, multipel sclerose, Guillain-Barre syndrom, hjertekarsygdomme og flere andre lidelser.

Der er højere forekomster af høfeber, øreinfektioner, astma, allergi, neurodermatitis (et kløende udslæt), bihulebetændelse, ADHD og autisme blandt vaccinerede børn end blandt ikke-vaccinerede børn.

Vacciner indeholder også kemikalier som formaldehyd og phenooxyethanol

Vaccineindustrien har en omsætning på 30 milliarder dollars årligt. Industrien domineres af 5 store selskaber: Pfizer, Merck, Sanofi Pasteur, Novartis og GlaxoSmithKline.

Personer, som har fået fem på hinanden følgende vaccinationer mod influenza har ti gange større risiko for at få Alzheimers sygdom, end hvis de kun havde fået en, to eller ingen vaccinationer.

Gentagne influenza vaccinationer reducerer vaccinens effektivitet og ofte virker vaccinen slet ikke.

Udbrud af mæslinger, røde hunde og kighoste skyldes ikke manglende vaccination men derimod en svaghed i selve vaccinen.

Der er flere tilfælde hvor børn har fået mæslinger kort tid efter de er vaccineret med MFR vaccinen.

Børn født af mødre der er MFR vaccineret mister hurtigere deres immunitet overfor mæslinger, fåresyge og røde hunde end børn født af uvaccinerede mødre.

Bakterien der forårsager kighoste (B. Pertussis) er ved at blive immun overfor vaccinen.

De fleste rapporterede tilfælde af polio i USA og Italien skyldes at børnene har udviklet polio efter vaccinationen.

Der er 1 tilfælde af stivkrampe hver 10. år i Danmark. Dette er på trods af at 77-79% af kvinderne og 50-60% af mændene i aldersgruppen 50-69 år ikke er vaccinerede.

Den tidligere Merck læge og leder, franske Dr. Bernard Dalbergue udtaler at HPV vaccinen Gardasil vil blive den største medicinske skandale i historien.

Det er aldrig blevet bevist at HPV vaccinen beskytter mod livmoderhalskræft.

Du skal stadig screenes for livmoderhalskræft selvom du er HPV vaccineret.

Ifølge The National Vaccine Information Center i USA har der siden frigivelsen af Gardasil vaccine i 2006 været rapporteret om flere tusinde tilfælde af utilsigtede bivirkninger efter injektion med Gardasil. Herunder bl.a. tilfælde af pludselig besvimelse, muskelsmerter, neurologiske udfald og halvsidige ansigtslammelser, hjernebetændelser, gigt, systemisk lupus, blodpropper, øjensygdomme, sclerose, hjertestop og mange andre seriøse helbredsproblemer hvoraf nogle er med dødelig udgang.

Hvis du alligevel ønsker at vaccinere

– så stil dig selv disse 8 spørgsmål:

1) Er jeg eller mit barn sygt lige nu?

2) Har jeg eller mit barn haft en reaktion mod en vaccine før?

3) Har jeg eller mit barn eller nogen i vores nære familie haft en vaccinereaktion, neurologiske sygdomme, alvorlige allergier eller problemer med immunforsvaret?

4) Kender jeg risikoerne ved både sygdommen og vaccinationen?

5) Er jeg fuldt informeret om bivirkningerne ved vaccinationen?

6) Ved jeg hvordan jeg identificerer og rapporterer en vaccinereaktion?

7) Ved jeg at jeg skal gemme en skriftlig dokumentation med navnet på vaccineproducenten og vaccinens lot nummer for alle vacciner?

8) Ved jeg at jeg har ret til selv at vælge?

Hvis du kan svare ja til spørgsmål 1-3 og nej til spørgsmål 4-8 skal du måske genoverveje vaccinationen. Du kan evt. kontakte den uafhængige forening vaccineinfo.dk, der kan vejlede dig i at træffe det valg der er rigtigt for dig. Hvis du ender med at vælge vaccinationen så kan du konsultere en alternativ behandler, som kan hjælpe dig med at booste dit eller dit barns immunforsvar før og efter vaccinationen. Der er heller ingen der siger at du ikke kan vente med at vaccinere dit barn til det er blevet ældre og på naturlig vis har fået et stærkere immunsystem.

Tillæg til artikel 6. februar 2017:

Vaccinerne kan mutere og gøre ellers raske børn syge.

Ny evidensbaseret viden om vacciner.

I januar 2017 blev der offentliggjort en artikel i et britisk tidsskrift. Artiklen beskriver hvordan en britisk dreng på 18 måneder injiceres med MFR vaccinen, og dør som 5-årig af encephalitis (hjernebetændelse). Drengen indlægges flere gange under forløbet og forsøges behandlet for sygdommen der først viser sig ved feber, udslæt, diarre, sløvhed og anfald. Senere får han nedsat hørelse, kan ikke gå, bliver blind og lam i den ene side, hvorefter han dør. Under hospitalsindlæggelserne tages der urinprøver, spinalvæskeprøver og en hjernebiopsi. Efter hans død bliver prøverne undersøgt i et laboratorium for virus reference. I drengens hjernevæv bliver der ingen virus fundet bortset fra én. En muteret vaccine virusstamme, som stammer fra fåresygevaccinen, som drengen er blevet injiceret med gennem MFR vaccinen.

Flere studier viser tegn på at virus i vacciner kan mutere og blive til en ny virusstamme. Det er en del af et stadig større fænomen som forskerne kalder ”serokonversion”. Det er når en vaccine uskadeliggør en bestemt virusstamme, men lader en anden stamme af den samme virus leve. Der bliver flere og flere beviser på at vaccinationer kan gøre børn alvorligt syge af den sygdom som de skal beskytte mod.

Vaccineproducenternes svar på dette er selvfølgelig at ændre vaccinerne eller at skifte dosis. Et andet svar er at undersøge de syge børn for at finde ud af hvilken fejl i deres krop, der har gjort at de ikke kan tåle vaccinen, i stedet for at se på selve vaccinen og de hemmeligholdte problemer med den.

Referencer:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27770235

https://www.clinicalkey.com/#!/content/playContent/1-s2.0-S0264410X15009305?returnurl=http:%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0264410X15009305%3Fshowall%3Dtrue&referrer=http:%2F%2Fwww.greenmedinfo.com%2Fblog%2Fvaccine-did-it-mutated-mmr-mumps-virus-brain-child-caused-his-death-british-resea

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5153852/

http://edition.cnn.com/2016/11/01/health/acute-flaccid-myelitis-afm-death/

 

Referencer:

En god oversigt over de væsentligste research artikler på vaccinationsområdet finder du på:

http://www.greenmedinfo.com/sites/default/files/gpub_58635_anti_therapeutic_action_vaccination_all.pdf

Macrophagic myofasciitis: characterization and pathophysiology (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3623725/)

http://www.vaccinationcouncil.org/2013/10/19/revelations-by-shawn-siegel/

http://www.greenmedinfo.com/blog/disney-measles-outbreak-mousetrap-ignorance

N Boulianne, G De Serres, B Duval, J R Joly, F Meyer, P Déry, M Alary, D Le Hénaff, N Thériault.[Major measles epidemic in the region of Quebec despite a 99% vaccine coverage]. Can J Public Health. 1991 May-Jun;82(3):189-90. PMID: 1884314

T L Gustafson, A W Lievens, P A Brunell, R G Moellenberg, C M Buttery, L M Sehulster. Measles outbreak in a fully immunized secondary-school population. N Engl J Med. 1987 Mar 26 ;316(13):771-4. PMID: 3821823

S A de Oliveira, W N Soares, M O Dalston, M T de Almeida, A J Costa. Clinical and epidemiological findings during a measles outbreak occurring in a population with a high vaccination coverage. Rev Soc Bras Med Trop. 1995 Oct-Dec;28(4):339-43. PMID: 8668833

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3930734/

http://www.greenmedinfo.com/keyword/vaccine-failure

http://www.nvic.org/Ask-Eight-Questions.aspx

http://www.inquisitr.com/1711943/whooping-cough-bacteria-evolves/

http://www.forbes.com/sites/tarahaelle/2014/12/16/nhl-mumps-outbreak-whats-up-with-the-vaccine/

http://cid.oxfordjournals.org/content/early/2014/09/29/cid.ciu680.short

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23986398

http://jid.oxfordjournals.org/content/early/2013/04/29/infdis.jit144.full

http://www.medicalnewstoday.com/releases/260447.php

http://jid.oxfordjournals.org/content/early/2013/04/29/infdis.jit143.full

http://edition.cnn.com/2011/10/03/health/parents-doubt-vaccine-safety

http://www.vaccineinjury.info/vaccinations-in-general/health-unvaccinated-children/survey-results-illnesses.html

Townsend Letter for Doctors and Patients; 207;18, 2000

http://www.lemonde.fr/economie/article/2014/02/04/un-ancien-de-merck-denonce-les-pratiques-du-laboratoire_4359560_3234.html

http://www.greenmedinfo.com/blog/vaccinated-spreading-measles-who-merck-cdc-documents-confirms

The epidemiology of fatalities reported to the vaccine adverse event reporting system 1990-1997: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11760487